ساعت هوشمند HUAWEI WATCH Ultimate، نشان ممتاز EISA را به عنوان ساعت هوشمند برتر و پرچم‌دار را برای سال 2023-2024 کسب کرد