پاسخ به: بهتر شدن عملکرد Huawei Watch 3 با به روزرسانی جدید